Patru capcane Vest și Est ca noi forme de negație a Holocaustului
Patru capcane Vest și Est ca noi forme de negație a Holocaustului

Există patru noi forme de negaţionism al Holocaustului. Prima (Universalizarea Holocaustului) nu cunoaşte graniţe geografice. Celelalte trei – teoria dublului genocid, ocultarea Holocaustului, martiri...